Tháp giải nhiệt LIANGCHI

THÁP GIẢI NHIỆT LIANGCHI ĐÀI LOAN

 

bảo hộ lao động ao bong da tủ bếp gỗ xoan đào tủ bếp gỗ sồi ngain hoa đon


Tháp giải nhiệt nước máy làm nước đá viên, đá cây, kho lạnh...

Tháp Liangchi Đài loan


 
Tin liên quan
- Tháp giải nhiệt BKK
- Tháp giải nhiệt KINGSUN
- Tháp giải nhiệt RINKI
- Tháp giải nhiệt TASHIN